Üzenetek megjelenítése

Ez a szekció lehetővé teszi a felhasználó által írt összes hozzászólás megtekintését. Vedd figyelembe, hogy csak azokba a fórumokba írt hozzászólásokat látod, amelyekhez hozzáférésed van.


Témák - nyE

Oldalak: [1] 2 3 4
1
Segítségkérés / Drift számláló segítség
« Dátum: 2012. Szeptember 22. - 19:42:54 »
Hali! A sokak által ismert Drift pont mérõt szeretném kicsit talakítani és ebben a segítségeteket szeretném kérni :D
Van ebben egy olyan rész, hogy amikor abbahagyom a driftelést megjavítja a kocsit. Na én ezt ki szeretném venni, de össze van kötve egy \"autofix\" rendszerrel ami driftelés után megjavítja a kocsit.
Én így próbáltam megoldani, de sajnos nem sikerült.
 

public CheckPlayerState() // by Abhinav
{
new i,cs;
for(i=0;i<=MAX_PLAYERS;i++)
{
    cs=GetPlayerState(i);
    if(DriftMode==true && cs==PLAYER_STATE_DRIVER && DriftPointsNow>70)
{
// itt ha nagyobb a kezdési élete a jármûnek, mint amennyi most, akkor vége a driftnek
// de ez nem akar mûködni
        new Float:h;
        if(driftHealth>GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(i),h))
   {
           KillTimer(DriftTimer);
           DriftExit(i);
           GameTextForPlayer(i,\"~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~r~Boom\",800,5);
           DriftMode=false;
   }
}
    if(cs==PLAYER_STATE_DRIVER && DriftMode==false)
{
        if(GetVType(GetPlayerVehicleID(i)))
   {
        DriftMode=true;
        new Float:h;
        driftHealth = GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(i),h);
        DriftTimer=SetTimerEx(\"Drift\", 200, true, \"i\", i);
   }
}
else if(cs!=PLAYER_STATE_DRIVER && DriftMode==true)
{
    KillTimer(DriftTimer);
    DriftMode=false;
}
else{}
}
return 1;
}

 
Itt a teljes kód amit már módosítottam.
 

#include <a_samp>
#define DRIFT_MINKAT 10.0 // by Luby
#define DRIFT_MAXKAT 90.0 // by Luby
#define DRIFT_SPEED 30.0 // by Luby
#define COLOR_Label 0xFFFFFFFF
#define COLOR_LabelOut 0x00000040
#define COLOR_ValueOut 0xFFFFFF40
#define COLOR_Value 0x000000FF
#define Label_X 500
#define Value_X 500
#define TD_Y 100
/////////////////////////////////////
new DriftTimer[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
new TimerA,TimerC; // Added by Abhinav
new DriftPointsNow[MAX_PLAYERS]; // by Luby
new PlayerDriftCancellation[MAX_PLAYERS]; // by Luby
new Float:ppos[MAX_PLAYERS][3]; // by Luby
enum Float:Pos{ Float:sX,Float:sY,Float:sZ }; // by Luby
new Float:SavedPos[MAX_PLAYERS][Pos]; // by Luby
new bool:DriftMode[MAX_PLAYERS]=false; // Added by Abhinav
new DriftBonus[MAX_PLAYERS]=1; // Added by Abhinav
//new Float:HealthInit[MAX_PLAYERS]=1000.0; // Added by Abhinav
new Text:TDLabels[3]; // Added by Abhinav
new Text:TDValueDrift[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
new Text:TDValueBonus[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
new Text:TDValueCash[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
forward Drift(); // by Luby
forward AngleUpdate(); // by Luby
forward DriftExit(playerid); // by Luby
forward CheckPlayerState(); // Added by Abhinav
new Float: driftHealth[MAX_PLAYERS];
public OnFilterScriptInit()
{
TimerA=SetTimer(\"AngleUpdate\", 200, true); // by Luby
TimerC=SetTimer(\"CheckPlayerState\", 100, true); //by Abhinav
LoadTextDraws();
return 1;
}
public OnFilterScriptExit()
{
KillTimer(TimerA);
KillTimer(TimerC);
return 1;
}
Float:GetPlayerTheoreticAngle(i) // By Luby
{
new Float:sin;
new Float:dis;
new Float:angle2;
new Float:x,Float:y,Float:z;
new Float:tmp3;
new Float:tmp4;
new Float:MindAngle;
if(IsPlayerConnected(i))
{
GetPlayerPos(i,x,y,z);
dis = floatsqroot(floatpower(floatabs(floatsub(x,ppos[0])),2)+floatpower(floatabs(floatsub(y,ppos[1])),2));
if(IsPlayerInAnyVehicle(i)){GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(i), angle2);}else{GetPlayerFacingAngle(i, angle2);}
if(x>ppos[0]){tmp3=x-ppos[0];}else{tmp3=ppos[0]-x;}
if(y>ppos[1]){tmp4=y-ppos[1];}else{tmp4=ppos[1]-y;}
if(ppos[1]>y && ppos[0]>x)
{
   sin = asin(tmp3/dis);
   MindAngle = floatsub(floatsub(floatadd(sin, 90), floatmul(sin, 2)), -90.0);
}
if(ppos[1]<y && ppos[0]>x)
{
   sin = asin(tmp3/dis);
   MindAngle = floatsub(floatadd(sin, 180), 180.0);
}
if(ppos[1]<y && ppos[0]<x)
{
   sin = acos(tmp4/dis);
   MindAngle = floatsub(floatadd(sin, 360), floatmul(sin, 2));
}
if(ppos[1]>y && ppos[0]<x)
{
   sin = asin(tmp3/dis);
   MindAngle = floatadd(sin, 180);
}
}
if(MindAngle == 0.0){return angle2;}else{return MindAngle;}
}
public DriftExit(playerid) // By Luby
{
PlayerDriftCancellation[playerid] = 0;
////////////////// by Abhinav ///////////////////
new Float:h;
GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),h);
if(DriftPointsNow[playerid] > 70 && DriftPointsNow[playerid] < 10000 && h == driftHealth[playerid])
{
GivePlayerMoney(playerid, DriftPointsNow[playerid] * DriftBonus[playerid]);
}
TextDrawHideForPlayer(playerid,TDLabels[0]);
TextDrawHideForPlayer(playerid,TDLabels[1]);
TextDrawHideForPlayer(playerid,TDLabels[2]);
TextDrawHideForPlayer(playerid,TDValueDrift[playerid]);
TextDrawHideForPlayer(playerid,TDValueBonus[playerid]);
TextDrawHideForPlayer(playerid,TDValueCash[playerid]);
DriftBonus[playerid] = 1;
new Float:e;
driftHealth[playerid] = GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),e);
//SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),HealthInit[playerid]);
////////////////////////////////////////////////////
DriftPointsNow[playerid] = 0;
}
Float:ReturnPlayerAngle(playerid) // By Luby
{
new Float:Ang;
if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(playerid), Ang); else GetPlayerFacingAngle(playerid, Ang);
return Ang;
}
public Drift() // By Luby
{
new Float:Angle1, Float:Angle2, Float:BySpeed;
new Float:Z;
new Float:X;
new Float:Y;
new Float:SpeedX;
for(new g=0;g<MAX_PLAYERS;g++)
{
    new Float:h;
driftHealth[g] = GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(g),h);
GetPlayerPos(g, X, Y, Z);
SpeedX = floatsqroot(floatadd(floatadd(floatpower(floatabs(floatsub(X,SavedPos[ g ][ sX ])),2),floatpower(floatabs(floatsub(Y,SavedPos[ g ][ sY ])),2)),floatpower(floatabs(floatsub(Z,SavedPos[ g ][ sZ ])),2)));
Angle1 = ReturnPlayerAngle(g);
Angle2 = GetPlayerTheoreticAngle(g);
BySpeed = floatmul(SpeedX, 12);
if(IsPlayerInAnyVehicle(g) && GetVType(GetPlayerVehicleID(g)) && floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) > DRIFT_MINKAT && floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) < DRIFT_MAXKAT && BySpeed > DRIFT_SPEED)
{
   if(PlayerDriftCancellation[g] > 0)KillTimer(PlayerDriftCancellation[g]);
   PlayerDriftCancellation[g] = 0;
   DriftPointsNow[g] += floatval( floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) * 3 * (BySpeed*0.1) )/10;
   PlayerDriftCancellation[g] = SetTimerEx(\"DriftExit\", 3000, 0, \"d\", g);
}
if(DriftPointsNow[g] > 70 && DriftPointsNow[g]<10000)
{
   ///////////// by Abhinav ////////////////////
   if(DriftPointsNow[g]<500)
   {
      DriftBonus[g]=1;
   }
   if(DriftPointsNow[g]>=500 && DriftPointsNow[g]<1000)
   {
      DriftBonus[g]=2;
   }
   if(DriftPointsNow[g]>=1000 && DriftPointsNow[g]<1700)
   {
      DriftBonus[g]=3;
   }
   if(DriftPointsNow[g]>=1700 && DriftPointsNow[g]<2500)
   {
      DriftBonus[g]=4;
   }
   if(DriftPointsNow[g]>=2500)
   {
      DriftBonus[g]=5;
   }
   TextDrawShowForPlayer(g,TDLabels[0]);
   TextDrawShowForPlayer(g,TDLabels[1]);
   TextDrawShowForPlayer(g,TDLabels[2]);
   TextDrawShowForPlayer(g,TDValueDrift[g]);
   TextDrawShowForPlayer(g,TDValueBonus[g]);
   TextDrawShowForPlayer(g,TDValueCash[g]);
   new DPs[128],DBn[128],Cash[128],csh;
   valstr(DPs,DriftPointsNow[g],false);
   format(DBn,sizeof(DBn),\"X%i\",DriftBonus[g]);
   csh=DriftPointsNow[g]*DriftBonus[g];
   format(Cash,sizeof(Cash),\"$%i\",csh);
   TextDrawSetString(TDValueDrift[g],DPs);
   TextDrawSetString(TDValueBonus[g],DBn);
   TextDrawSetString(TDValueCash[g],Cash);
   ////////////////////////////////////////
}
SavedPos[ g ][ sX ] = X;
SavedPos[ g ][ sY ] = Y;
SavedPos[ g ][ sZ ] = Z;
}
}
public AngleUpdate() // By Luby
{
for(new g=0;g<=MAX_PLAYERS;g++)
{
new Float:x, Float:y, Float:z;
if(IsPlayerInAnyVehicle(g))GetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(g), x, y, z); else GetPlayerPos(g, x, y, z);
ppos[g][0] = x;
ppos[g][1] = y;
ppos[g][2] = z;
}
}
floatval(Float:val) // By Luby
{
new str[256];
format(str, 256, \"%.0f\", val);
return todec(str);
}
todec(str[]) // By Luby
{
return strval(str);
}
LoadTextDraws() // by Abhinav
{
TDLabels[0]=TextDrawCreate(Label_X,TD_Y,\"Drift Points\");
TextDrawColor(TDLabels[0],COLOR_Label);
TextDrawSetShadow(TDLabels[0],0);
TextDrawSetOutline(TDLabels[0],1);
TextDrawLetterSize(TDLabels[0],0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDLabels[0],COLOR_LabelOut);
TextDrawFont(TDLabels[0],1);
TDLabels[1]=TextDrawCreate(Label_X,TD_Y+50,\"Drift Bonus\");
TextDrawColor(TDLabels[1],COLOR_Label);
TextDrawSetShadow(TDLabels[1],0);
TextDrawSetOutline(TDLabels[1],1);
TextDrawLetterSize(TDLabels[1],0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDLabels[1],COLOR_LabelOut);
TextDrawFont(TDLabels[1],1);
TDLabels[2]=TextDrawCreate(Label_X,TD_Y+100,\"Drift Cash\");
TextDrawColor(TDLabels[2],COLOR_Label);
TextDrawSetShadow(TDLabels[2],0);
TextDrawSetOutline(TDLabels[2],1);
TextDrawLetterSize(TDLabels[2],0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDLabels[2],COLOR_LabelOut);
TextDrawFont(TDLabels[2],1);
new i;
for(i=0;i<=MAX_PLAYERS;i++)
{
TDValueDrift=TextDrawCreate(Value_X,TD_Y+20,\"0\");
TextDrawColor(TDValueDrift,COLOR_Value);
TextDrawSetShadow(TDValueDrift,0);
TextDrawSetOutline(TDValueDrift,1);
TextDrawLetterSize(TDValueDrift,0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDValueDrift,COLOR_ValueOut);
TextDrawFont(TDValueDrift,3);
TDValueBonus=TextDrawCreate(Value_X,TD_Y+70,\"X1\");
TextDrawColor(TDValueBonus,COLOR_Value);
TextDrawSetShadow(TDValueBonus,0);
TextDrawSetOutline(TDValueBonus,1);
TextDrawLetterSize(TDValueBonus,0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDValueBonus,COLOR_ValueOut);
TextDrawFont(TDValueBonus,3);
TDValueCash=TextDrawCreate(Value_X,TD_Y+120,\"$0\");
TextDrawColor(TDValueCash,COLOR_Value);
TextDrawSetShadow(TDValueCash,0);
TextDrawSetOutline(TDValueCash,1);
TextDrawLetterSize(TDValueCash,0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDValueCash,COLOR_ValueOut);
TextDrawFont(TDValueCash,3);
}
return 1;
}
public CheckPlayerState() // by Abhinav
{
new i,cs;
for(i=0;i<=MAX_PLAYERS;i++)
{
    cs=GetPlayerState(i);
    if(DriftMode==true && cs==PLAYER_STATE_DRIVER && DriftPointsNow>70)
{
   GameTextForPlayer(i,\"~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~g~Boom\",800,5);
        new Float:h;
        if(driftHealth>GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(i),h))
   {
           KillTimer(DriftTimer);
           DriftExit(i);
           GameTextForPlayer(i,\"~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~r~Boom\",800,5);
           DriftMode=false;
   }
}
    if(cs==PLAYER_STATE_DRIVER && DriftMode==false)
{
        if(GetVType(GetPlayerVehicleID(i)))
   {
        DriftMode=true;
        new Float:h;
        driftHealth = GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(i),h);
        DriftTimer=SetTimerEx(\"Drift\", 200, true, \"i\", i);
   }
}
else if(cs!=PLAYER_STATE_DRIVER && DriftMode==true)
{
    KillTimer(DriftTimer);
    DriftMode=false;
}
else{}
}
return 1;
}
GetVType(vid) // By Abhinav
{
new Convertibles[4]={480, 533, 439, 555};
new Industrial[26]={499, 422, 482, 498, 609, 524, 578, 455, 403, 414, 582, 443, 514, 413, 515, 440, 543, 605, 459, 531, 408, 552, 478, 456, 554};
new LowRider[8]={536, 575, 534, 567, 535, 566, 576, 412};
new OffRoad[13]={568, 424, 573, 579, 400, 500, 444, 556, 557, 470, 489, 505, 595};
new Service[19]={416, 433, 431, 438, 437, 523, 427, 490, 528, 407, 544, 596, 596, 597, 598, 599, 432, 601, 420};
new Saloon[35]={445, 504, 401, 518, 527, 542, 507, 562, 585, 419, 526, 604, 466, 492, 474, 546, 517, 410, 551, 516, 467, 600, 426, 436, 547, 405, 580, 560, 550, 549, 540, 491, 529, 421};
new Sports[20]={602, 429, 496, 402, 541, 415, 589, 587, 565, 494, 502, 503, 411, 559, 603, 475, 506, 451, 558, 477};
new Wagons[5]={418, 404, 479, 458, 561};
new modelid=GetVehicleModel(vid);
new i;
for(i=0;i<3;i++)
{
if(Convertibles==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<25;i++)
{
if(Industrial==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<7;i++)
{
if(LowRider==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<12;i++)
{
if(OffRoad==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<19;i++)
{
if(Service==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<35;i++)
{
if(Saloon==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<20;i++)
{
if(Sports==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<5;i++)
{
if(Wagons==modelid) return 1;
}
return 0;
}

 
és itt az eredeti.
 

////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////// DRIFT POINTS COUNTER BY LUBY ///////////////
/////////////// A little editted by Abhinav ////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
#include <a_samp> // by I dont know .. :D lol
#define DRIFT_MINKAT 10.0 // by Luby
#define DRIFT_MAXKAT 90.0 // by Luby
#define DRIFT_SPEED 30.0 // by Luby
//////////// Added by Abhinav///////
#define COLOR_Label 0xFFFFFFFF
#define COLOR_LabelOut 0x00000040
#define COLOR_ValueOut 0xFFFFFF40
#define COLOR_Value 0x000000FF
#define Label_X 500
#define Value_X 500
#define TD_Y 100
/////////////////////////////////////
new DriftTimer[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
new TimerA,TimerB,TimerC; // Added by Abhinav
new DriftPointsNow[MAX_PLAYERS]; // by Luby
new PlayerDriftCancellation[MAX_PLAYERS]; // by Luby
new Float:ppos[MAX_PLAYERS][3]; // by Luby
enum Float:Pos{ Float:sX,Float:sY,Float:sZ }; // by Luby
new Float:SavedPos[MAX_PLAYERS][Pos]; // by Luby
new bool:DriftMode[MAX_PLAYERS]=false; // Added by Abhinav
new DriftBonus[MAX_PLAYERS]=1; // Added by Abhinav
new Float:HealthInit[MAX_PLAYERS]=1000.0; // Added by Abhinav
new bool:AutoFixBool[MAX_PLAYERS]=true; // Added by Abhinav
new Text:TDLabels[3]; // Added by Abhinav
new Text:TDValueDrift[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
new Text:TDValueBonus[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
new Text:TDValueCash[MAX_PLAYERS]; // Added by Abhinav
forward Drift(); // by Luby
forward AngleUpdate(); // by Luby
forward DriftExit(playerid); // by Luby
forward CheckPlayerState(); // Added by Abhinav
forward AutoFix(); // Added by Abhinav
public OnFilterScriptInit(){
        TimerA=SetTimer(\"AngleUpdate\", 200, true); // by Luby
        TimerB=SetTimer(\"AutoFix\", 500, true); //by Abhinav
        TimerC=SetTimer(\"CheckPlayerState\", 100, true); //by Abhinav
        LoadTextDraws();
        return 1;
}
public OnFilterScriptExit(){
KillTimer(TimerA);
KillTimer(TimerB);
KillTimer(TimerC);
return 1;
}
Float:GetPlayerTheoreticAngle(i) // By Luby
{
        new Float:sin;
        new Float:dis;
        new Float:angle2;
        new Float:x,Float:y,Float:z;
        new Float:tmp3;
        new Float:tmp4;
        new Float:MindAngle;
       
        if(IsPlayerConnected(i)){
       
                GetPlayerPos(i,x,y,z);
               
                dis = floatsqroot(floatpower(floatabs(floatsub(x,ppos[0])),2)+floatpower(floatabs(floatsub(y,ppos[1])),2));
               
                if(IsPlayerInAnyVehicle(i)){GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(i), angle2);}else{GetPlayerFacingAngle(i, angle2);}
               
                if(x>ppos[0]){tmp3=x-ppos[0];}else{tmp3=ppos[0]-x;}
                if(y>ppos[1]){tmp4=y-ppos[1];}else{tmp4=ppos[1]-y;}
               
                if(ppos[1]>y && ppos[0]>x){
                   sin = asin(tmp3/dis);
                    MindAngle = floatsub(floatsub(floatadd(sin, 90), floatmul(sin, 2)), -90.0);
                }
               
                if(ppos[1]<y && ppos[0]>x){
                    sin = asin(tmp3/dis);
                    MindAngle = floatsub(floatadd(sin, 180), 180.0);
                }
               
                if(ppos[1]<y && ppos[0]<x){
                    sin = acos(tmp4/dis);
                    MindAngle = floatsub(floatadd(sin, 360), floatmul(sin, 2));
                }
               
                if(ppos[1]>y && ppos[0]<x){
                    sin = asin(tmp3/dis);
                    MindAngle = floatadd(sin, 180);
                }
        }
       
        if(MindAngle == 0.0){return angle2;}else{return MindAngle;}
}
public DriftExit(playerid){ // By Luby
        PlayerDriftCancellation[playerid] = 0;
       
 ////////////////// by Abhinav ///////////////////
        new Float:h;
        GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),h);
        if(DriftPointsNow[playerid]>70 && DriftPointsNow[playerid]<10000 && h==HealthInit[playerid]) GivePlayerMoney(playerid,DriftPointsNow[playerid]*DriftBonus[playerid]);
        TextDrawHideForPlayer(playerid,TDLabels[0]);
        TextDrawHideForPlayer(playerid,TDLabels[1]);
        TextDrawHideForPlayer(playerid,TDLabels[2]);
        TextDrawHideForPlayer(playerid,TDValueDrift[playerid]);
        TextDrawHideForPlayer(playerid,TDValueBonus[playerid]);
        TextDrawHideForPlayer(playerid,TDValueCash[playerid]);
        DriftBonus[playerid]=1;
        AutoFixBool[playerid]=true;
        SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),HealthInit[playerid]);
        ////////////////////////////////////////////////////
       
        DriftPointsNow[playerid] = 0;
}
Float:ReturnPlayerAngle(playerid){ // By Luby
        new Float:Ang;
        if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(playerid), Ang); else GetPlayerFacingAngle(playerid, Ang);
        return Ang;
}
public Drift(){ // By Luby
        new Float:Angle1, Float:Angle2, Float:BySpeed;
        new Float:Z;
        new Float:X;
        new Float:Y;
        new Float:SpeedX;
        for(new g=0;g<200;g++){
                GetPlayerPos(g, X, Y, Z);
                SpeedX = floatsqroot(floatadd(floatadd(floatpower(floatabs(floatsub(X,SavedPos[ g ][ sX ])),2),floatpower(floatabs(floatsub(Y,SavedPos[ g ][ sY ])),2)),floatpower(floatabs(floatsub(Z,SavedPos[ g ][ sZ ])),2)));
                Angle1 = ReturnPlayerAngle(g);
                Angle2 = GetPlayerTheoreticAngle(g);
                BySpeed = floatmul(SpeedX, 12);
                if(IsPlayerInAnyVehicle(g) && GetVType(GetPlayerVehicleID(g)) && floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) > DRIFT_MINKAT && floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) < DRIFT_MAXKAT && BySpeed > DRIFT_SPEED){
                        if(PlayerDriftCancellation[g] > 0)KillTimer(PlayerDriftCancellation[g]);
                        PlayerDriftCancellation[g] = 0;
                        DriftPointsNow[g] += floatval( floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) * 3 * (BySpeed*0.1) )/10;
                        PlayerDriftCancellation[g] = SetTimerEx(\"DriftExit\", 3000, 0, \"d\", g);
                }
               
                if(DriftPointsNow[g] > 70 && DriftPointsNow[g]<10000){
                    ///////////// by Abhinav ////////////////////
                    if(DriftPointsNow[g]<500){
                        DriftBonus[g]=1;
         }
         if(DriftPointsNow[g]>=500 && DriftPointsNow[g]<1000){
                        DriftBonus[g]=2;
         }
                    if(DriftPointsNow[g]>=1000 && DriftPointsNow[g]<1700){
                        DriftBonus[g]=3;
         }
         if(DriftPointsNow[g]>=1700 && DriftPointsNow[g]<2500){
                        DriftBonus[g]=4;
         }
         if(DriftPointsNow[g]>=2500){
                        DriftBonus[g]=5;
         }
         TextDrawShowForPlayer(g,TDLabels[0]);
         TextDrawShowForPlayer(g,TDLabels[1]);
         TextDrawShowForPlayer(g,TDLabels[2]);
                TextDrawShowForPlayer(g,TDValueDrift[g]);
                TextDrawShowForPlayer(g,TDValueBonus[g]);
                TextDrawShowForPlayer(g,TDValueCash[g]);
               
                new DPs[128],DBn[128],Cash[128],csh;
               
                valstr(DPs,DriftPointsNow[g],false);
                format(DBn,sizeof(DBn),\"X%i\",DriftBonus[g]);
                csh=DriftPointsNow[g]*DriftBonus[g];
                format(Cash,sizeof(Cash),\"$%i\",csh);
               
                    TextDrawSetString(TDValueDrift[g],DPs);
                    TextDrawSetString(TDValueBonus[g],DBn);
                    TextDrawSetString(TDValueCash[g],Cash);
         ////////////////////////////////////////
                }
                SavedPos[ g ][ sX ] = X;
                SavedPos[ g ][ sY ] = Y;
                SavedPos[ g ][ sZ ] = Z;
        }
}
public AngleUpdate(){ // By Luby
        for(new g=0;g<=MAX_PLAYERS;g++){
                new Float:x, Float:y, Float:z;
                if(IsPlayerInAnyVehicle(g))GetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(g), x, y, z); else GetPlayerPos(g, x, y, z);
                ppos[g][0] = x;
                ppos[g][1] = y;
                ppos[g][2] = z;
        }
}
floatval(Float:val){ // By Luby
        new str[256];
        format(str, 256, \"%.0f\", val);
        return todec(str);
}
todec(str[]){ // By Luby
        return strval(str);
}
LoadTextDraws(){ // by Abhinav
TDLabels[0]=TextDrawCreate(Label_X,TD_Y,\"Drift Points\");
TextDrawColor(TDLabels[0],COLOR_Label);
TextDrawSetShadow(TDLabels[0],0);
TextDrawSetOutline(TDLabels[0],1);
TextDrawLetterSize(TDLabels[0],0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDLabels[0],COLOR_LabelOut);
TextDrawFont(TDLabels[0],1);
TDLabels[1]=TextDrawCreate(Label_X,TD_Y+50,\"Drift Bonus\");
TextDrawColor(TDLabels[1],COLOR_Label);
TextDrawSetShadow(TDLabels[1],0);
TextDrawSetOutline(TDLabels[1],1);
TextDrawLetterSize(TDLabels[1],0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDLabels[1],COLOR_LabelOut);
TextDrawFont(TDLabels[1],1);
TDLabels[2]=TextDrawCreate(Label_X,TD_Y+100,\"Drift Cash\");
TextDrawColor(TDLabels[2],COLOR_Label);
TextDrawSetShadow(TDLabels[2],0);
TextDrawSetOutline(TDLabels[2],1);
TextDrawLetterSize(TDLabels[2],0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDLabels[2],COLOR_LabelOut);
TextDrawFont(TDLabels[2],1);
new i;
for(i=0;i<=MAX_PLAYERS;i++){
TDValueDrift=TextDrawCreate(Value_X,TD_Y+20,\"0\");
TextDrawColor(TDValueDrift,COLOR_Value);
TextDrawSetShadow(TDValueDrift,0);
TextDrawSetOutline(TDValueDrift,1);
TextDrawLetterSize(TDValueDrift,0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDValueDrift,COLOR_ValueOut);
TextDrawFont(TDValueDrift,3);
TDValueBonus=TextDrawCreate(Value_X,TD_Y+70,\"X1\");
TextDrawColor(TDValueBonus,COLOR_Value);
TextDrawSetShadow(TDValueBonus,0);
TextDrawSetOutline(TDValueBonus,1);
TextDrawLetterSize(TDValueBonus,0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDValueBonus,COLOR_ValueOut);
TextDrawFont(TDValueBonus,3);
TDValueCash=TextDrawCreate(Value_X,TD_Y+120,\"$0\");
TextDrawColor(TDValueCash,COLOR_Value);
TextDrawSetShadow(TDValueCash,0);
TextDrawSetOutline(TDValueCash,1);
TextDrawLetterSize(TDValueCash,0.5,2);
TextDrawBackgroundColor(TDValueCash,COLOR_ValueOut);
TextDrawFont(TDValueCash,3);
}
return 1;
}
public CheckPlayerState(){ //by Abhinav
new i,cs;
for(i=0;i<=MAX_PLAYERS;i++){
    cs=GetPlayerState(i);
    if(DriftMode && cs==PLAYER_STATE_DRIVER && DriftPointsNow>70){
        new Float:h;
        GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(i),h);
        if(h<HealthInit){
           KillTimer(DriftTimer);
           DriftExit(i);
           GameTextForPlayer(i,\"~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~r~Boom\",800,5);
           DriftMode=false;
   }
}
    if(cs==PLAYER_STATE_DRIVER && DriftMode==false){
        if(GetVType(GetPlayerVehicleID(i))){
        DriftMode=true;
        GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(i),HealthInit);
        AutoFixBool=false;
        DriftTimer=SetTimerEx(\"Drift\", 200, true, \"i\", i);
   }
}
else if(cs!=PLAYER_STATE_DRIVER && DriftMode==true){
    KillTimer(DriftTimer);
    DriftMode=false;
    AutoFixBool=true;
}
else{}
}
return 1;
}
public AutoFix(){ // By abhinav
new i;
for(i=0;i<=MAX_PLAYERS;i++){
if(AutoFixBool && IsPlayerInAnyVehicle(i)){
   SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(i),HealthInit);
}
}
}
GetVType(vid){ // By Abhinav
new Convertibles[4]={480, 533, 439, 555};
new Industrial[26]={499, 422, 482, 498, 609, 524, 578, 455, 403, 414, 582, 443, 514, 413, 515, 440, 543, 605, 459, 531, 408, 552, 478, 456, 554};
new LowRider[8]={536, 575, 534, 567, 535, 566, 576, 412};
new OffRoad[13]={568, 424, 573, 579, 400, 500, 444, 556, 557, 470, 489, 505, 595};
new Service[19]={416, 433, 431, 438, 437, 523, 427, 490, 528, 407, 544, 596, 596, 597, 598, 599, 432, 601, 420};
new Saloon[35]={445, 504, 401, 518, 527, 542, 507, 562, 585, 419, 526, 604, 466, 492, 474, 546, 517, 410, 551, 516, 467, 600, 426, 436, 547, 405, 580, 560, 550, 549, 540, 491, 529, 421};
new Sports[20]={602, 429, 496, 402, 541, 415, 589, 587, 565, 494, 502, 503, 411, 559, 603, 475, 506, 451, 558, 477};
new Wagons[5]={418, 404, 479, 458, 561};
new modelid=GetVehicleModel(vid);
new i;
for(i=0;i<3;i++){
    if(Convertibles==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<25;i++){
    if(Industrial==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<7;i++){
    if(LowRider==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<12;i++){
    if(OffRoad==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<19;i++){
    if(Service==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<35;i++){
    if(Saloon==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<20;i++){
    if(Sports==modelid) return 1;
}
for(i=0;i<5;i++){
    if(Wagons==modelid) return 1;
}
return 0;
}

2
Beszélgetés / Elhurcolva
« Dátum: 2012. Augusztus 09. - 09:04:08 »

Elhurcolva
\"113267.gif\"
Amerikai akcióthriller, 110 perc, 2011 (16).
Stáblista:
rendezõ: John Singleton
forgatókönyvíró: Shawn Christensen
operatõr: Peter Menzies Jr.
producer: Doug Davison, Ellen Goldsmith-Vein, Dan Lautner, Roy Lee, Lee Stollman
vágó: Bruce Cannon
Szereplõ(k):
Taylor Lautner (Nathan)
Lily Collins (Karen)
Alfred Molina (Frank Burton)
Jason Isaacs (Kevin)
Maria Bello (Mara)
Michael Nyqvist (Kozlow)
Sigourney Weaver (Dr. Bennett)
Antonique Smith (Sandra Burns)
Történet:
Mióta csak az eszét tudja, Nathan Harpernek az a kellemetlen érzése van, hogy valaki más életét éli. Mikor rábukkan egy kiskori képére egy eltûnt gyerekeket keresõ honlapon, Nathan legsötétebb félelme igazolódik be: rájön, szülei nem az igazi szülei, élete pedig egy hazugság, melyet gondosan felépítettek, egy sötét titkot leplezendõ. Ahogy elkezdi összerakni valódi személyiségét, Nathant egy csapat képzett gyilkos veszi üldözõbe, arra kényszerítve, hogy az egyetlen személlyel meneküljön, akiben megbízik, szomszédjával, Karennel. Minden másodperc számít, ahogy Nathan és Karen próbál kitérni a bérgyilkosok és szövetségi ügynökök hada elõl. De ahogy ellenfelei közelednek, Nathan rájön, hogy túlélésének - és biológiai apja rejtélyének megoldásának- egyetlen módja, ha felhagy a meneküléssel és a saját kezébe veszi az irányítást.
Trailer:
 

Mielõtt azt gondolnád, hogy fúúj twájlájtdzsékob van benne és ez is biztos valami semmitmondó film, hát tévedsz. Eddig azért nem néztem meg, mert ez a gyerek van benne és nemnagyon voltam kíváncsi rá, hogyan változik át vérfarkassá :) Ebben viszont senki sem változik semmivé :D Amikor megnéztem elég nagyot csalódtam pozitív értelemben, mert nem ezt vártam. Sok verekedés, sok akció jelenet. Maga a történet kicsit furcsa, de teljesen nézhetõ. Nem azt mondom, hogy év filmje, de ha nem jut eszedbe jobb, akkor . . .

3
Beszélgetés / Hippi túra
« Dátum: 2012. Július 18. - 19:25:35 »

Hippi túra
\"Hippi-t%C3%BAra+ki.jpg\"
színes, amerikai vígjáték, 2012
Stáblista:
rendezõ: David Wain
forgatókönyvíró: David Wain, Ken Marino
zeneszerzõ: Craig Wedren
operatõr: Michael Bonvillain
producer: Judd Apatow, Ken Marino, Paul Rudd, David Wain
vágó: David Moritz, Robert Nassau
Szereplõk:
Jennifer Aniston (Linda)
Malin Akerman (Eva)
Paul Rudd (George)
Ray Liotta
Justin Theroux (Seth)
Lauren Ambrose (Almond)
Kathryn Hahn (Karen)
Alan Alda (Carvin)
Történet:
Egy pár New Yorkban vesz lakást, azonban nem sokkal ezután a férfi elveszti a munkáját. Más lehetõség híján Giorgiába indulnak, hogy családjukkal éljenek, a szülõi házban. Útközben kivesznek egy szobát, hogy megpihenjenek. Akaratul ellenére egy nudista kommuna kellõs közepébe csöppennek.
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=zxKQHc-tqNM
Ha van felesleges másfél órád, akkor mindenképp nézd meg! Vannak benne jó részek. ;)

4
Segítségkérés / Fájlból olvasás/fájlba írás sscanfal
« Dátum: 2012. Július 18. - 18:54:01 »
Helló! Valaki írna nekem egy példát arra, hogyan lehet sscanfal fájlba írni és fájlból olvasni?

5
Beszélgetés / Blitz
« Dátum: 2012. Július 13. - 14:24:53 »

Blitz
\"width=333http://media.screened.com/uploads/0/384/553587-blitz_dvd_cover_art_01.jpg[/img]
színes, magyarul beszélõ, angol-francia-amerikai akcióthriller, 97 perc, 2011
Rendezõ: Elliott Lester
Író: Ken Bruen
Forgatókönyvíró: Nathan Parker
Zeneszerzõ: Ilan Eshkeri
Operatõr: Rob Hardy
Producer: Steve Chasman, Zygi Kamasa, Donald Kushner, Brad Wyman
Vágó: John Gilbert
Szereplõk:
Jason Statham (Tom Brant nyomozó)
Paddy Considine (Porter Nash)
Aidan Gillen (Barry Weiss)
Zawe Ashton (Elizabeth Falls)
David Morrissey (Harold Dunphy)
Richard Riddell (PC McDonald)
Des Barron (vásárló)
John Burton
Történet:
Tom Brant (Jason Statham), a kõkemény londoni detektív nem bánik kesztyûs kézzel a bûnözõkkel. Brutális módszereivel nem csupán a sajtót, de a kollégáit is maga ellen fordítja. Ám amikor feltûnik egy könyörtelen gyilkos, aki egymás után vadássza le a város rendõreit, Brantnél megfelelõbb ember aligha akadhat arra, hogy kézre kerítse. Könyörtelen hajsza veszi kezdetét London utcáin.
Trailer
 

Szerintem egyszer meglehet nézni, ha nincs jobb dolgod szedd le ;)

6
Beszélgetés / Torrente 4
« Dátum: 2012. Április 25. - 16:07:31 »

Torrente 4
\"width=353http://kepfeltoltes.hu/120424/Torrente.4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
rendezõ: Santiago Segura
forgatókönyvíró: Santiago Segura
zeneszerzõ: Roque Banos
operatõr: Teo Delgado
producer: Mercedes Gamero, María Luisa Gutiérrez, Santiago Segura
vágó: Alejandro Lázaro
szereplõ(k):
Santiago Segura (Torrente)
Javier Gutiérrez (Solís)
Carlos Areces (zenész)
Goyo Jiménez (Rocamora)
Maria Lapiedra (Melanie Rocamora)
Fernando Esteso (Cuadrado)
Kiko Rivera (Julito Rin Rin)
Torrente elvállal egy ügyet, amely balul sül el, ezért börtönbe kerül. Természetesen odabent csak egy cél hajtja, hogy tisztázhassa a nevét, kiderítse, ki juttatta börtönbe, és megtorolja azt. Ehhez azonban meg kell szöknie a börtönbõl, amihez kedvenc filmje (Menekülés a gyõzelembe) történetét hívja segítségül: focimeccset szervez a rabok és a börtönõrök között. Majd elindul a Torrente-féle bosszúhadjárat: szem, testnedv nem marad szárazon.
Szerintem nagyon nagy lesz az elõzõ részekbõl kiindúlva . . .
Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=Z8JYRTVF-SE

7
Kérdések, Segítség / Wifi/Router probléma
« Dátum: 2012. Április 24. - 12:38:09 »
Helló fórumozók!
Az lenne a kerdésem, hogy van nekem egy wifis routerem és van a gépem és még egy routerrõl mûködõ ilyen tv-s beltéri egységem. Ezzel a routerrel az a baj, hogy egyszerre csak az egyiket tudja mûködtetni, mert pl.: ha be van kapcsolva a beltéri egység és bekapcsolom a gépet akkor azt írja, hogy \"IP cím ütközés\" és e miatt nem tud kapcsolódni. Ez visszafele is igaz, mert ha be van kapcsolva a gép és úgy akarok tv-t nézni akkor sem mûködik együtt. Tehát az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy egyszerre kettõ vagy több dolgot tudjon kiszolgálni a router (egyszerre ne csak egy hanem több tudjon csatlakozni).

8
Beszélgetés / Nincs többé Android Market, itt a Google Play
« Dátum: 2012. Március 07. - 19:38:09 »
Azthiszem ez a téma a legtöbb felhasználót érinti, mert már szinte mindenkinek ilyen okostelefonja van . . .
 


Nincs többé Android Market, itt a Google Play
 
Egy fedél alá rendezi az általa elérhetõvé tett tartalmakat a Google. Az átalakítás az Android Market, a Google Music, a Google Books szolgáltatásokat érinti, illetve a videós ajánlatokat.
Play.google.com cím alatt érhetõ el ezentúl az Android market, a Google Music szolgáltatás, és a Google Books - persze a magyar internetezõk az utóbbi két esetben még nem férnek hozzá a tutihoz.
A Google által kissé váratlanul és gyorsan lebonyolított átállás célja a további integráció: a mobilon vásárolt könyvek/zenék/játékok/videók azonnal elérhetõvé válnak az Androidos mobil eszközökön és fordítva, a telefonnal vásárolt tartalmakhoz a böngészõben is hozzáférünk.
A dizájn téren megfigyelt egységesítési folyamat tehát újabb mérföldkõhöz érkezett, amihez vannak természetesen kellemes promóvideóink is.
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TaZSMlq10oU&feature=player_embedded
 

 

 

 


Forrás:
Tech.hu

9
SA-MP: Szerverfejlesztés / Véletlenszerû háttér a skinválasztónál
« Dátum: 2012. Február 15. - 15:43:42 »
Véletlenszerû háttér a skinválasztónál
 
Helló! Írtam egy kódot ami annyit tesz, hogy a skinválasztóban ha viszed arrébb a skineket akkor nemcsak a skint változtatja hanem a helyét is véletlenszerûen. 20db kameraállást tartalmaz, de ezt te is növelheted csak a new rand = random(20);-ban a 20-hoz annyit adj hozzá amennyit írtál hozzá.
A kód:
[pawn]
forward RandomClass(playerid);
public RandomClass(playerid)
{
    new rand = random(20);
    switch(rand)
    {
        case 0: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, -296.60, 1644.23, 64.61),
        SetPlayerFacingAngle(playerid, 197.40),
   SetPlayerCameraPos(playerid, -295.66, 1641.27, 65.67),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, -297.81, 1645.78, 63.82);
        case 1: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, 2790.61, -2019.36, 13.55),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 89.17),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2787.34, -2019.09, 14.09),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2792.31, -2019.64, 14.04);
        case 2: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, 304.79, -1869.09, 2.80),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 321.45),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 306.41, -1867.09, 3.79),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 303.26, -1870.97, 2.05);
case 3: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, 416.57, -1369.83, 36.96),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 202.62),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 417.71, -1372.94, 38.26),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 415.95, -1368.26, 37.00);
case 4: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, -2712.73, 223.71, 4.32),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 270.30),
   SetPlayerCameraPos(playerid, -2709.21, 223.78, 5.83),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, -2714.06, 223.75, 4.61);
case 5: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, -1665.05, 1206.80, 13.67),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 0.74),
   SetPlayerCameraPos(playerid, -1664.91, 1210.50, 15.29),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, -1665.02, 1205.50, 13.94);
case 6: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, -211.96, 2660.12, 62.60),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 264.98),
   SetPlayerCameraPos(playerid, -208.25, 2659.55, 63.01),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, -213.20, 2660.21, 63.40);
case 7: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, 2131.49, 1141.79, 13.51),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 61.35),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2128.19, 1143.39, 14.38),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2132.68, 1141.19, 13.97);
case 8: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, 2108.25, 1906.46, 10.82),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 269.49),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2111.25, 1906.15, 11.30),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2106.27, 1906.59, 11.05);
case 9: SetPlayerInterior(playerid, 0),
   SetPlayerPos(playerid, 2115.88, 2409.44, 49.52),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 81.96),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2112.61, 2410.28, 50.04),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2117.56, 2409.58, 50.09);
        case 10:SetPlayerInterior(playerid, 12),
   SetPlayerPos(playerid, 450.20, 510.42, 1001.41),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 19.62),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 449.18, 513.42, 1002.23),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 450.86, 508.71, 1001.17);
        case 11:SetPlayerInterior(playerid, 3),
   SetPlayerPos(playerid, -105.31, -9.81, 1001.82),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 149.97),
   SetPlayerCameraPos(playerid, -107.02, -12.98, 1002.68),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, -104.90, -8.53, 1001.84);
        case 12:SetPlayerInterior(playerid, 1),
   SetPlayerPos(playerid, 937.91, 2126.01, 1011.03),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 151.42),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 936.50, 2123.40, 1011.89),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 938.93, 2127.77, 1010.93);
        case 13:SetPlayerInterior(playerid, 15),
   SetPlayerPos(playerid, 2223.38, -1147.99, 1025.79),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 88.31),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2219.69, -1148.06, 1026.58),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2224.69, -1148.08, 1026.04);
        case 14:SetPlayerInterior(playerid, 1),
   SetPlayerPos(playerid, 449.57, -18.10, 1001.13),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 199.04),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 450.51, -20.83, 1002.28),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 448.98, -16.39, 1000.55);
        case 15:SetPlayerInterior(playerid, 1),
   SetPlayerPos(playerid, 247.07, 304.01, 999.14),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 356.77),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 247.27, 306.96, 1000.05),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 247.03, 301.96, 998.98);
        case 16:SetPlayerInterior(playerid, 2),
   SetPlayerPos(playerid, 2449.47, -1703.44, 1013.50),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 319.32),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2451.65, -1700.90, 1014.49),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2448.40, -1704.56, 1013.48);
        case 17:SetPlayerInterior(playerid, 1),
   SetPlayerPos(playerid, 2536.70, -1674.49, 1015.49),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 53.78),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2533.79, -1672.36, 1016.39),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2537.71, -1675.34, 1015.49);
        case 18:SetPlayerInterior(playerid, 3),
   SetPlayerPos(playerid, 960.93, -56.34, 1001.11),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 345.99),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 961.76, -52.61, 1001.87),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 960.57, -57.40, 1001.07);
        case 19:SetPlayerInterior(playerid, 8),
   SetPlayerPos(playerid, 2810.66, -1169.77, 1025.57),
   SetPlayerFacingAngle(playerid, 52.61),
   SetPlayerCameraPos(playerid, 2807.67, -1167.38, 1026.31),
   SetPlayerCameraLookAt(playerid, 2811.56, -1170.52, 1025.95);
}
return 1;
}
[/pawn]
Használata:
[pawn]
public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
    RandomClass(playerid);
    return 1;
}
[/pawn]

10
Fórum Archívum (Témák/Fórumok) / Re:A szerver nem lett magyar
« Dátum: 2012. Február 11. - 10:02:52 »
Az idézet mellet van egy ilyen: \"gpbp_2_arrow_up_lit.png\" Kattints rá ;)

11
Fórum Archívum (Témák/Fórumok) / Re:[TUT]Pickup készitése
« Dátum: 2012. Február 05. - 21:13:24 »
Rosz helyre nyitottál témát!

12
Képek és Videók / GTA IV - The Trashmaster
« Dátum: 2011. Április 12. - 19:33:45 »

GTA IV - The Trashmaster
\"gta-4-the-trashmaster-poster.jpg\"
Összesen két év fáradtságos munkájának eredményeképpen megérkezett az elsõ komoly film, melynek készítésénél a Grand Theft Auto IV videószerkesztõjét használták.
Mathieu Weschler két évig dolgozott a The Trashmaster címû filmen, amely minden jelenetét a Grand Theft Auto IV-ben forgatta le.
Az összesen közel másfél órás film történetének középpontjában egy kukás áll (Nico), aki az emberi mocskot igyekszik eltakarítani a föld felszínérõl. Láthatunk lövöldözéseket, fõleg, bár ez várható is volt. A film alatt angol szinkron és francia felirat van, így angolul és franciául tudók, valamint azok, akiknek van szabad másfél órájuk mindenképpen nézzék meg, nem kis munka lehetett egy ilyet összerakni. Ja, és nem utolsó sorban próbáljátok überelni! by GameStar.hu
Képek:
\"Trashmaster2.jpg\"
\"Trashmaster3.jpg\"
\"Trashmaster4.jpg\"
\"Trashmaster5.jpg\"
\"Trashmaster6.jpg\"
Ide Kattintva megtekintheted a filmet.

13
RP/RPG kérések / Mielõtt RP szerverbe kezdenél...
« Dátum: 2011. Március 20. - 09:19:48 »
Idézetet írta: staR date=1291960978\" data-ipsquote-contentapp=\"forums\" data-ipsquote-contenttype=\"forums\" data-ipsquote-contentid=\"6974\" data-ipsquote-contentclass=\"forums_Topic
Üdv! Most le fogom írni a kezdõ szervertulajoknak, miért ne kezdjenek RP szerverrel.
1. Azért ne kezdj RP szerverrel, mivel a felépítése bonyolult. 
2. Azért ne kezdj RP szerverrel, mivel általában az elõre megírt RP módok hibásak. Csinálj saját módot!
3. Azért ne kezdj RP szerverrel, mert a többsége a város három alapvárosában (Fõleg Los Santosban és San Fierroban) játszódik, amit a játékosok unalmasnak tartanak. Csinálj saját várost!
4. Azért ne kezdj RP szerverrel, mivel a játékosok nagy része letelepedett egy nagyobb RP szerveren, ami jobban ki van dolgozva. Ha úgy érzed már elég sokat tudsz a szkriptelésrõl, akkor kezdj bele, és valószínûleg jönni fognak!
5. Azért ne kezdj RP szerverrel, mivel kezdõként az adminjaidat lehet hogy nem tudod elvállalni.
6. Ha nincs szabadidõd, ne kezdj RP szerverbe, mivel az elkészítése sok idõt igényel!
7. Kezdõként ne RP szervert készíts, hanem pl. Stuntot!
Remélem tetszett a kis összeállításom.
 
Eredeti témát megtekintheted itt.

14
Segítségkérés / CreateVehicle spawnolás
« Dátum: 2011. Március 08. - 17:05:39 »
Hello!
Az a problémám, hogy van két (de lesz több) spawnolási helyem:
 

new ExportVehicles [ ] [ ] =
{
    {1477.5006, 787.8934, 10.5474, 179.3935, \"Blackfield Chapel\"},
    {1523.8258, 932.4841, 10.5474, 357.9766, \"LVA Freight Depot\"}
};

 
Ezzel hogyan lehetne autót szerkeszteni és kiíratni SendClientMessage-el, hogy hol van a kocsi?
Így próbáltam de nem jó:
 

new rand = random(sizeof(ExportVehicles));
ExportVehicle = CreateVehicle(411, ExportVehicles[rand][0], ExportVehicles[rand][1], ExportVehicles[rand][2], ExportVehicles[rand][3],-1,-1,-1);
format(string, 128,\"A jármû lespawnolva %s környékén\", ExportVehicles[rand][4]);
SendClientMessage(playerid, 0x45E01FFF, string);

15
Segítségkérés / Giveplayerid-re DialogResponse
« Dátum: 2011. Február 17. - 18:48:55 »
Hello!
Olyan problémám van, hogy van egy parancs amire feljön egy dialog amiben kilehet választani, hogy igen vagy nem. Azt nem tudom megcsinálni, hogy a DialogRespondse-nél annak vegyen le 500$ aki megveszi és adjon 500$ aki eladja a füvet.
A parancs:
 

CMD:elad(playerid, params[])
{
new giveplayerid;
        if(sscanf(params, \"i\", giveplayerid)) return SendClientMessage(playerid, 0x45E01FFF, \"Használat: /elad (id)\");
else
{
        new string[128];
        format(string, 128, \"%s elad neked 2g füvet, de kér érte 500$.\\nKell?\", GetPlayerNameEx(playerid));
        ShowPlayerDialog(giveplayerid, DIALOG, DIALOG_STYLE_MSGBOX, \"Fû\", string, \"Igen!\", \"Nem\");
}
return 1;
}

 
Dialognál:
 

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
if(dialogid == DIALOG)
{
if(response)
{
   GivePlayerMoney(playerid, -500); //vevõtõl levenné
   GivePlayerMoney(playerid, 500); // eladónak adná
        }
else
{
   SendClientMessage(playerid, 0xFF0000AA, \"Nem kell neki \"); // ez az eladónak menne
}
return 1;
}
return 1;
}

Oldalak: [1] 2 3 4
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal