Üzenetek megjelenítése

Ez a szekció lehetővé teszi a felhasználó által írt összes hozzászólás megtekintését. Vedd figyelembe, hogy csak azokba a fórumokba írt hozzászólásokat látod, amelyekhez hozzáférésed van.


Témák - S[H]aKE

Oldalak: [1]
1
Minecraft / hs_err_pid
« Dátum: 2013. Április 26. - 10:36:10 »
Hello.
Nem rég vettem meg az új gépemet, és valamiért nem akar elindulni a Minecraft.
Régin Windows XP-vel minden tökéletes volt.
 

Events (10 events):
Event: 2.060 loading class 0x000000000cf403d0
Event: 2.060 loading class 0x000000000cf403d0 done
Event: 2.061 Thread 0x000000000cf92800 DEOPT PACKING pc=0x00000000024d21d8 sp=0x000000001222cbd0
Event: 2.061 Thread 0x000000000cf92800 DEOPT UNPACKING pc=0x0000000002499164 sp=0x000000001222cb90 mode 2
Event: 2.062 loading class 0x000000000ce10be0
Event: 2.062 loading class 0x000000000ce10be0 done
Event: 2.063 loading class 0x000000000ce10a20
Event: 2.063 loading class 0x000000000ce10a20 done
Event: 2.064 loading class 0x000000000cf7eab0
Event: 2.064 loading class 0x000000000cf7eab0 done
 
Dynamic libraries:
0x000000013f2d0000 - 0x000000013f303000    C:\\Windows\\system32\\javaw.exe
0x00000000775b0000 - 0x0000000077759000    C:\\Windows\\SYSTEM32\\ntdll.dll
0x0000000077490000 - 0x00000000775af000    C:\\Windows\\system32\\kernel32.dll
0x000007fefdac0000 - 0x000007fefdb2c000    C:\\Windows\\system32\\KERNELBASE.dll
0x000007fefdde0000 - 0x000007fefdebb000    C:\\Windows\\system32\\ADVAPI32.dll
0x000007fefe400000 - 0x000007fefe49f000    C:\\Windows\\system32\\msvcrt.dll
0x000007feff870000 - 0x000007feff88f000    C:\\Windows\\SYSTEM32\\sechost.dll
0x000007fefe750000 - 0x000007fefe87d000    C:\\Windows\\system32\\RPCRT4.dll
0x0000000076ed0000 - 0x0000000076fca000    C:\\Windows\\system32\\USER32.dll
0x000007fefe350000 - 0x000007fefe3b7000    C:\\Windows\\system32\\GDI32.dll
0x000007fefe3f0000 - 0x000007fefe3fe000    C:\\Windows\\system32\\LPK.dll
0x000007fefe680000 - 0x000007fefe749000    C:\\Windows\\system32\\USP10.dll
0x000007fefc680000 - 0x000007fefc874000    C:\\Windows\\WinSxS\\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac\\COMCTL32.dll
0x000007fefe580000 - 0x000007fefe5f1000    C:\\Windows\\system32\\SHLWAPI.dll
0x000007feff890000 - 0x000007feff8be000    C:\\Windows\\system32\\IMM32.DLL
0x000007fefdfc0000 - 0x000007fefe0c9000    C:\\Windows\\system32\\MSCTF.dll
0x000000006df00000 - 0x000000006dfd1000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\msvcr100.dll
0x000000006d7d0000 - 0x000000006def1000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\server\\jvm.dll
0x000007fefb940000 - 0x000007fefb949000    C:\\Windows\\system32\\WSOCK32.dll
0x000007fefea90000 - 0x000007fefeadd000    C:\\Windows\\system32\\WS2_32.dll
0x000007fefe3c0000 - 0x000007fefe3c8000    C:\\Windows\\system32\\NSI.dll
0x000007fefabd0000 - 0x000007fefac0b000    C:\\Windows\\system32\\WINMM.dll
0x0000000077780000 - 0x0000000077787000    C:\\Windows\\system32\\PSAPI.DLL
0x000000006e020000 - 0x000000006e02f000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\verify.dll
0x000000006d7a0000 - 0x000000006d7c8000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\java.dll
0x000000006d780000 - 0x000000006d795000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\zip.dll
0x0000000180000000 - 0x0000000180048000    C:\\Users\\Gabor\\AppData\\Roaming\\.minecraft\\bin\\natives\\lwjgl64.dll
0x000007fee89a0000 - 0x000007fee8abd000    C:\\Windows\\system32\\OPENGL32.dll
0x000007feeace0000 - 0x000007feead0d000    C:\\Windows\\system32\\GLU32.dll
0x000007feead70000 - 0x000007feeae61000    C:\\Windows\\system32\\DDRAW.dll
0x000007feead60000 - 0x000007feead68000    C:\\Windows\\system32\\DCIMAN32.dll
0x000007fefe170000 - 0x000007fefe347000    C:\\Windows\\system32\\SETUPAPI.dll
0x000007fefdc10000 - 0x000007fefdc46000    C:\\Windows\\system32\\CFGMGR32.dll
0x000007fefe4a0000 - 0x000007fefe577000    C:\\Windows\\system32\\OLEAUT32.dll
0x000007fefe880000 - 0x000007fefea83000    C:\\Windows\\system32\\ole32.dll
0x000007fefdc50000 - 0x000007fefdc6a000    C:\\Windows\\system32\\DEVOBJ.dll
0x000007fefbed0000 - 0x000007fefbee8000    C:\\Windows\\system32\\dwmapi.dll
0x000007fefcb70000 - 0x000007fefcb7c000    C:\\Windows\\system32\\VERSION.dll
0x000000006d5e0000 - 0x000000006d773000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\awt.dll
0x000007fefc300000 - 0x000007fefc356000    C:\\Windows\\system32\\uxtheme.dll
0x0000000010000000 - 0x0000000010041000    C:\\Program Files (x86)\\ATI Technologies\\HydraVision\\HydraDMH64.dll
0x000007fefd940000 - 0x000007fefd94f000    C:\\Windows\\system32\\CRYPTBASE.dll
0x000007feec850000 - 0x000007feeca4f000    C:\\Windows\\system32\\d3d9.dll
0x000007fef7190000 - 0x000007fef7197000    C:\\Windows\\system32\\d3d8thk.dll
0x000007feec2e0000 - 0x000007feec84d000    C:\\Windows\\system32\\atiumd64.dll
0x000007feebe30000 - 0x000007feec2d3000    C:\\Windows\\system32\\atiumd6a.dll
0x000007fefeae0000 - 0x000007feff868000    C:\\Windows\\system32\\SHELL32.dll
0x000000006d5a0000 - 0x000000006d5de000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\fontmanager.dll
0x000007fefd2e0000 - 0x000007fefd2f7000    C:\\Windows\\system32\\CRYPTSP.dll
0x000007fefcfe0000 - 0x000007fefd027000    C:\\Windows\\system32\\rsaenh.dll
0x000007fefcd60000 - 0x000007fefcd7e000    C:\\Windows\\system32\\USERENV.dll
0x000007fefda10000 - 0x000007fefda1f000    C:\\Windows\\system32\\profapi.dll
0x000000006d580000 - 0x000000006d599000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\net.dll
0x000007fefd280000 - 0x000007fefd2d5000    C:\\Windows\\system32\\mswsock.dll
0x000007fefd270000 - 0x000007fefd277000    C:\\Windows\\System32\\wship6.dll
0x000007fefb8c0000 - 0x000007fefb8d5000    C:\\Windows\\system32\\NLAapi.dll
0x000007fefadc0000 - 0x000007fefadd5000    C:\\Windows\\system32\\napinsp.dll
0x000007fefada0000 - 0x000007fefadb9000    C:\\Windows\\system32\\pnrpnsp.dll
0x000007fefd100000 - 0x000007fefd15b000    C:\\Windows\\system32\\DNSAPI.dll
0x000007fefad90000 - 0x000007fefad9b000    C:\\Windows\\System32\\winrnr.dll
0x000007fefcc40000 - 0x000007fefcc47000    C:\\Windows\\System32\\wshtcpip.dll
0x000007fefb2e0000 - 0x000007fefb307000    C:\\Windows\\system32\\IPHLPAPI.DLL
0x000007fefb2d0000 - 0x000007fefb2db000    C:\\Windows\\system32\\WINNSI.DLL
0x000007fefa9f0000 - 0x000007fefa9f8000    C:\\Windows\\system32\\rasadhlp.dll
0x000007fefb180000 - 0x000007fefb1d3000    C:\\Windows\\System32\\fwpuclnt.dll
0x000000006d560000 - 0x000000006d571000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\nio.dll
0x000000006d550000 - 0x000000006d557000    C:\\Program Files\\Java\\jre7\\bin\\jawt.dll
0x0000000069030000 - 0x000000006a988000    C:\\Windows\\system32\\atio6axx.dll
0x000007fef3ef0000 - 0x000007fef3f80000    C:\\Windows\\system32\\atiadlxx.dll
0x000007fefbbc0000 - 0x000007fefbbd1000    C:\\Windows\\system32\\WTSAPI32.dll
0x000007fefdbd0000 - 0x000007fefdc0a000    C:\\Windows\\system32\\WINTRUST.dll
0x000007fefdc70000 - 0x000007fefddda000    C:\\Windows\\system32\\CRYPT32.dll
0x000007fefdab0000 - 0x000007fefdabf000    C:\\Windows\\system32\\MSASN1.dll
0x000007fee84c0000 - 0x000007fee85ce000    C:\\Windows\\system32\\aticfx64.dll
0x000007fef4000000 - 0x000007fef400e000    C:\\Windows\\system32\\atig6txx.dll
0x000007feeaa70000 - 0x000007feeab95000    C:\\Windows\\system32\\dbghelp.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xms2024m -Xmx2024m -Djava.library.path=C:\\Users\\Gabor\\AppData\\Roaming\\.minecraft\\bin\\natives
java_command: net.minecraft.client.Minecraft aiRfighteR
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\\Program Files (x86)\\AMD APP\\bin\\x86_64;C:\\Program Files (x86)\\AMD APP\\bin\\x86;C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\;C:\\Program Files (x86)\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static
USERNAME=Gabor
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=AMD64 Family 15 Model 75 Stepping 2, AuthenticAMD
 
---------------  S Y S T E M  ---------------
OS: Windows 7 , 64 bit Build 7601 Service Pack 1
CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 75 stepping 2, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, mmxext, 3dnowpref, tsc
Memory: 4k page, physical 4193848k(2816288k free), swap 8385844k(4626572k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (23.21-b01) for windows-amd64 JRE (1.7.0_21-b11), built on Apr  4 2013 08:11:28 by \"java_re\" with unknown MS VC++:1600
time: Fri Apr 26 11:22:01 2013
elapsed time: 2 seconds

 
Köszönöm elõre is. :)
Megoldva.

2
Annak idején ***** tovább kellett volna éljen.....Most hová jutottunk a zsidók vezetik a világot....

3
Hangszerek és előadók / Magyarnak Születtem-(Kárpátia válogatás)
« Dátum: 2012. November 21. - 16:06:09 »
Ezt a válogatást M.Zozy. készítette, nekem nagyon tettszik, mindennap meghallgatom.
 

4
Minecraft / Szétkapcsol a szerver
« Dátum: 2012. November 17. - 18:25:53 »
Helló, az lenne a problémám, hogy minden egyes szerver. amelyikre felmennék szétkapcsol.Ezt kb.2 napja csinálja, nem tudom mi lehet az oka.Ötleteket várok, hogy lehetne fixálni a problémát.

5
Bemutatkozás / S[H]aKE
« Dátum: 2012. Október 27. - 20:37:58 »
Sziasztok.Én is elszántam magam, hogy írjak egy kis bemutatkozást.Nos kezdjük is  :D:
Gábornak hívnak, 13 éves vagyok(kérlek titeket ne ítéljetek korom alapján), Erdélyben élek.Szeretek focizni régebben versenyszerûen ûztem, de most már csak hobbi.Ennyit a számítógép hátterében lévõ dolgokról.
A sampot lassan már 3 éve kezdtem, úgy találtam rá, hogy az egyik CS1.6os ismerõsöm mondta, hogy van ez a játék linkelt pár videót és megtetszett.Letöltöttem a klienset és felmentem az EMR-re.Ott játszottam jó ideig, késõbb admin lettem ott.Az EMR után rátaláltam Matyi(azt hiszem õ Gentleman) cops and robbers szerverére, ott is elég hosszú ideig letelepedtem.RPs pályafutásom a Little townon kezdtem, megtanultam a szabályokat és egy kis ideig ott játszottam.Sok más RP szervert kipróbáltam még.Az egyik barátom, akit EMRrõl ismertem mondta, hogy van ez a Civilek és Rendõrök szerver(itt ismertem meg Cannonnt), felnéztem és eléggé megtetszett a szerver, idõ után itt is admin lettem.A Civilek és Rendõrök szerver megszûnt.Egy idõre felhagytam a sampal.A fórumon észrevettem, hogy Cannonn és AmF megnyitották a Really Roleplayt(ez nem rég történt).Akkor hát oda mentem, és beszélgettünk Cannonnal, aztán megismertem AmFet is velük most is jóban vagyok :D.A sampról ennyit is.
A fórumot már régóta nézegetem, de sok ideig nem regisztráltam.Egyszer akartam regisztrálni, de soha sem kaptam meg az aktiváló emailt.Aztán létrehoztam ezt a felhasználot.
Játékok amiket kedvelek:
-The godfather
-Mafia
-Mafia 2
-San Andreas :D
-Battlefield sorozat
-CS 1.6
-és sok más de ezek a favoritok
Emberek akiket kedvelek a fórumon:
Stuntzor
AmF
Cannonn
Gentleman
James_Raynor
Dead
nagynorbi
ALIEN
KROOK
RolePlay(Freeroam)
Zene terén imádom a KÁRPÁTIÁT, a Radical Hungaryt és a Divízió 88-at(nem, nem vagyok rasszista(csak kicsit ;) ), de akármit meghallgatok, ami nem \"b*assza a fülemet\".
Filmekbõl, is szintén úgy vagyok, de legszívesebben, egy jó vígjátékot nézek meg, mint pl. Brazíl egy szappanoperát.Még nagy kedvenceim, a középkori és a háborús filmek. A tanulás nem a kedvencem, de attól függetlenül 4-5 között mozog az átlagom...
Ennyit rólam.
Folyamatosan bõvül!

6
Játékok / Battlefield 2 szerver
« Dátum: 2012. Október 15. - 14:58:05 »
Van magyar Battlefield2 szerver, amin player is van?Vagy valaki játssza közületek?

7
Játékok / Hasonló
« Dátum: 2012. Október 06. - 12:41:55 »
Hali.Test drive unlimitedhez hasonló játékot keresek, mert a TDU 128mb 2.0 pixel sharderes videokari miatt nem megy.A segítséget elõre is köszi :)

Dupla hozzászólás automatikusan összefûzve. ( 2012. Október 06. - 15:32:07 )

Proci: 2.8ghz Ram:2.5 gb.Várom a válaszokat :D

8
Játékok / Autós játékok
« Dátum: 2012. Október 01. - 20:40:00 »
Sziasztok.Olyan autós játékok érdekelnének, amiben lehet free ride módban is menni (azaz össz-vissz a városban, stb.), és legyenek benne valós autók(ez nem is annyira muszáj)( és ezen a gépen elmenne: 2,8 ghz proci
                           2,5 gb Ram
                           128mb videókari(Nvidia fx5200 Pixel Sharder 2.0)
Gondolom ennyi infó elég.Elõre is köszi.

9
Archívum / [HUN]..:Out-Lifer RPG:..[V2.0]pwd by clans.hu
« Dátum: 2012. Szeptember 23. - 09:49:22 »
Sziasztok
Bemutatok egy nem rég indult szervert
Szerver információk:
HostName: [HUN]..:Out-Lifer RPG:..[v2.0] pwd by clans.hu
Address:  Eltávolítva
Players:  x / 60
Ping:     xx
Mode:     Out-Lifer RPG v2.0
Map:      >>BB és DM<<(Blueberry és Dillimore
Hogy megkíméljek mindenkit igen, ez egy DT edit de eléggé átalakítva és mindig alakul.
A szerver tulajdonosa Brian_Watter(Lali) és egyben õ a szerver scriptere is.
Elsõ próba indulás 2012 Augusztus 19-én volt, de volt bár bug, amit sürgõsen orvosolni kellet.A teljes mod Augusztus 23-án készült el ekkor elég sok playert fogadott a szerver.Volt pár nonos ember is közöttük, de ez már a múlté.23-án csak Blueberry volt még meg, de 30.-ra elkészült Dillimore is.
A mapper Ryan_Adam, aki nagyon sok szép mapot készített a szervernek, köszönet neki érte.
 
A szerveren megtalálható alap munkák:(Nem leaderes)
Házaló:Házokhoz kel kivinnie tárgyakat, amiket el kell adjon(CPs)
Villanyszerelõ:Mint ahogy azt a név is mutatja, a villanyszerelõk felelõsek az áramért.(CPs)Nem rég került be.
Ügyvéd:Az ügyvéd, jó pénzért ki tudja hozni az embereket a börtönbõl(Nem CPs)Nem rég került be.
Kukás:A kukásnak a szemetet kell elvinnie a szeméttelepre(Blueberry gyárnál).(CPS)Nem rég került be.
Úttisztító:Az úttisztító felel Blueberry és Dillimore tisztaságáért.(CPs)
Tehenész:A tehenésznek Blueberryben a farmon megkell fejnie a tehenet, és leadni a tejet.(CPS)
Kamionos:Ezt gondolom nem kell részletezni.(CPS)
Szállító:A szállítónak Blueberryben kell csomagokat szállítania.(CPs)
Pizzás:A pizzából ki kell szállítania a pizzát.(CPs)
Szabó:A szabó feladata a ruhák varrása.( Nem CPs)
Frakciók:
Legális:
Rendõrség
Mentõállomás:A mentõsök felelnek a lakosság egészségért, és minden erõjükkel azon vannak, hogy mindig szolgálatukra legyenek, az embereknek
Autószerelõ cég:AZ autószerelõk megjavítják az autód, viszont ha rossz helyen parkolsz kerék bilincset is rakhatnak a jármûvedre, vagy akár be is vihet és nem kis pénzbe kerül a kiváltás.Továbbá, ha kéred pénzért lefestik az autód, vagy felnit is cserélnek.
Rádiós:A rádiósok felelnek a szórakoztatásért, valós zenéket is letudnak játszani.
Taxi zrt:A taxisok akkor jönnek a képbe, amikor nagyobb távot kellene meg tegyél, de nincs jármûved.Egyelõre elég kevés taxis van jelentkezni a fórumon vagy IC lehet.
Illegális:
Salwadore gang:Blueberry kemény spanyol utcai bandája.
Russkaya Maffia:Blueberry legveszélyesebb fickói.
A szerveren vannak szükségletek:Éhesség: ha nem eszel akkor meghalsz, enni a pizzázóban, étteremben tudsz(Kisboltban vehetsz magadnak ételt, ha megvetted, akkor be kell írnod, hogy /enni.
A szerveren szomjas leszel, ezért innod kell, inni a klubban, a kocsmában, a pizzázóban és az étteremben tudsz.
Pisilés:Ugye senki sem szereti beleengedni a gatyába, ezért /pisil paranccsal tudsz pisilni.
Blueberryben található egy konditerem, ahol különbözõ harcstílusokat tanulhatsz(pl.Kung fu,Grabkick,Box, stb.)
Továbba a szerveren megtalálható: Egyedi ház és autó rendszer.
A szerver honlapja:Eltávolítva
Nézz fel, és jó szórakozást, az adminok gõzerõvel dolgozonak, hogy minden reportra válaszoljanak és kiszûrjék a nonosokat.

10
Kérdések, Segítség / Mobil letöltõhely
« Dátum: 2012. Július 16. - 20:42:41 »
Tudnátok nekem mondani oldalakat ahonnan tudok letölteni mobillal játékokat, képeket, stb.(mobilra természetesen)?

11
Off Telep / ATI X1600 PRO AGP 512mb
« Dátum: 2012. Július 01. - 21:35:04 »
Ha minden igaz lesz egy ilyen videókártyám.Mi a véleményetek errõl?

12
Játékok / Saints Row: The Third
« Dátum: 2012. Május 17. - 18:49:33 »
\"720psaints-row-3-wallpapers-2-hd.jpg\"
Míg a másik nagy sandbox bünözõs játék egyre komolyabbá vált, a Saints Row legutolsó része is harsányan komolytalan.
\"width=500http://m.sg.hu/kep/2011_11/saints_row_3_03.jpg[/img]
A sandbox-jellegû gengszterszimulátorok kategóriájába sorolható széria elsõ része még szemtelen GTA-klón volt, a második már elmozdult az önmagát egyetlen pillanatra sem komolyan vevõ paródia irányába, amit a Saints Row: The Third már egyenesen mûvészetté fejleszt. A játékos irányította banda, vagyis a The Saints a szürke és komor Stillwater helyett a színes, szagos, élettel teli Steelportba teszi át székhelyét. Az elsõ néhány stikli alkalmával csak helyi nehézfiúkkal és egyszerû zsernyákokkal gyûlik meg a gondunk, ám amint a kormányzat értesül arról, hogy tengelyt akasztottunk a steelporti alvilágot irányító Szindikátussal, azonnal a helyszínre vezényli a katonaságot. A Saints Row: The Third-ben így nem csak riválisainkkal, hanem a kiképzett rendfenntartó erõkkel is meg kell majd küzdenünk.
\"Saints-Row-3-Screenshot-09.jpg\"
Habár a Saints Row: The Third egymagában annyi elmebetegséget tartalmazott, ami még egy diliházban is kicsapná a biztosítékot, a fejlesztõk, úgy tûnik, egyáltalán nem fogytak ki az ötletekbõl.
\"width=500http://www.gamestar.hu/apix_collect/1103/saints-row-the-third/saints-row-the-third_screenshot_20111201080734_normal.jpg[/img]
Minimum System Requirements &#8211;
* OS: Windows XP / Vista
* CPU: 2.0 GHz Dual-Core Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X2)
* RAM: 1 GB
* HDD space: 15 GB
* Graphics: 128 MB 3D Video Card w/Shader Model 3.0 Support
* Sound Card: DirectX 9.0c Compatible 16-bit Sound Card
Recommended System Requirements
* OS: Windows XP / Vista
* CPU: 3.2 GHz Dual-Core Processor (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X2)
* RAM: 2 GB
* HDD space: 15 GB
* Graphics: 256 MB 3D Video Card with Shader Model 3.0 Support
* Sound Card: DirectX 9.0c Compatible 16-bit Sound Card
* Broadband Connection for Internet Multiplayer
Supported Graphics Cards:
Minimum &#8211; Nvidia GeForce 7600 / ATI Radeon X1300
Recommended &#8211; Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD3850
HD gameplay:
http://www.youtube.com/watch?v=bjZ6vM_nZWc
Figyelem!!A leírást nem én készítettem, a Beloadról való!
Érdemes kipróbálni eszméletlen játék! :thumbsup:

Oldalak: [1]
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal