Ryoto

Fórumozó
 • Hozzászólások

  69
 • Csatlakozott

 • Utoljára aktív

Közösségi hírnév

7 Újonc

Ryoto felhasználóról

 • Rang
  Lelkes újonc
 • Születésnap Január 1

Egyéb

 • Játékos név
  Ryoto
 • Skype
  nincs
 • Titulus
  Fórumozó

Utolsó profil megtekintők

568 profil megtekintés
 1. UI: Megoldva, kapkodtam és elfelejtettem hogy csak üzenetet küld és nem állítja be a nyelvet. :DDDDD
 2. Multi-language Sziasztok, szeretnék egy többnyelvűs scriptet csinálni. A parancsom ahhoz hogy nyelvet váltson az megvan, viszont nem változik a textdraw szövege. Relogolni kell ahhoz hogy működjön.
 3. Szerintem, ne lezárt szerverre próbálj felmenni. :D
 4. Nekem ez nagyon nem tetszik, sok játékost ne várjatok, legalább is olyat ne aki tud, ért és szeretne is RPzni.
 5. Köszönöm szépen a segítségeket. Tudnál mutatni egy regisztrációs rendszert ami nem ennyire amatőr? :P
 6. A scriptet egy angol forumos scriptből kezdtem el csinálgatni. //Login System Textdraw készítője: JustMe.77 #include <a_samp> #include <a_mysql> #include <streamer> #include <sscanf2> //MYSQL BEÁLLÍTÁSOK: #define MYSQL_HOST "localhost" #define MYSQL_USER "root" #define MYSQL_PASS "" #define MYSQL_DBSE "test" new MySQL:handle; //SZERVER BEÁLLÍTÁSOK #define SZERVER_NEVE "TESZT" #define SZERVER_VERZIO "TESZT v0.1" #define SZERVER_MAPNAME "Los Santos" #define LoginTextDrawColor 0x5E0000FF #define TextDrawHoverColor 0x80FF80FF //DIALOGOK #define DIALOG_REGISTER 1403 #define DIALOG_LOGIN 2401 #define DIALOG_ABOUT 10102 #define DIALOG_RULES 10103 #define DIALOG_CREDITS 10104 new Text:GlobalLoginTextDraw[29]; new PlayerText:PlayerLoginTextDraw[MAX_PLAYERS][4]; new realtimer[MAX_PLAYERS]; new bool:pRegistered[MAX_PLAYERS]; enum Account_ENUM { acc_id, acc_neve, bool:pLoggedIn, pLevel, Slot1, Slot2 } new PlayerInfo[MAX_PLAYERS][Account_ENUM]; enum Karakter_ENUM { ch_id, ch_neve, ch_skin, ch_kor, ch_nem, Float:ch_posX, Float:ch_posY, Float:ch_posZ, Float:ch_posA } new CharacterInfo[][Karakter_ENUM]; main() { print("____________________________________________________________________________"); printf("%s %s sikeresen betöltve! Játéktér: %s", SZERVER_NEVE, SZERVER_VERZIO, SZERVER_MAPNAME); print("____________________________________________________________________________"); } public OnGameModeInit() { new definestring[128]; format(definestring, sizeof(definestring), "hostname %s", SZERVER_NEVE); SendRconCommand(definestring); SetGameModeText(SZERVER_VERZIO); format(definestring, sizeof(definestring), "mapname %s", SZERVER_MAPNAME); SendRconCommand(definestring); MySQL_SetupConnection(); CreateGlobalLoginTextDraws(); return 1; } public OnGameModeExit() { mysql_close(handle); DestroyGlobalLoginTextDraws(); return 1; } public OnPlayerConnect(playerid) { CreatePlayerLoginTextDraws(playerid); PlayerInfo[playerid][acc_id] = 0; PlayerInfo[playerid][pLoggedIn] = false; PlayerInfo[playerid][pLevel] = 0; GetPlayerName(playerid, PlayerInfo[playerid][acc_neve], MAX_PLAYER_NAME); pRegistered[playerid] = false; return 1; } public OnPlayerRequestClass(playerid) { //If the player enters the class selection, we check if he's already logged in if(!PlayerInfo[playerid][pLoggedIn]) { //If not, we check if he got already an account //We send a query and call a new callback new query[128]; mysql_format(handle, query, sizeof(query), "SELECT id FROM users WHERE name = '%e'", PlayerInfo[playerid][acc_neve]); mysql_pquery(handle, query, "OnUserCheck", "d", playerid); } return 1; } public OnPlayerRequestSpawn(playerid) { if(!PlayerInfo[playerid][pLoggedIn]) { SendClientMessage(playerid, -1, "{FF0000}Be kell jelentkezned mielőtt lespawnolnál!"); return 0; } return 1; } public OnPlayerClickPlayerTextDraw(playerid, PlayerText:playertextid) { if(playertextid == PlayerLoginTextDraw[playerid][0]) { if(pRegistered[playerid] == true) { ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"Login", "Please login to your account:", "Ok", "Cancel"); } else { ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"Registration", "Please register yourself:", "Ok", "Cancel"); } } return 0; } public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) { if(dialogid == DIALOG_REGISTER) { //The player has selected cancel if(!response) return Kick(playerid); //If the player has typed nothing or a short password if(strlen(inputtext) < 3) return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Registration", "Please register yourself:\n{FF0000}At least 3 character!", "Ok", "Cancel"); //If everything is alright, we insert the user into the databse //We encode the password with the MD5 hash new query[256]; mysql_format(handle, query, sizeof(query), "INSERT INTO users (name, password) VALUES ('%e', MD5('%e'))", PlayerInfo[playerid][acc_neve], inputtext); //The query is sent and we call OnUserRegister mysql_pquery(handle, query, "OnUserRegister", "d", playerid); return 1; } if(dialogid == DIALOG_LOGIN) { //The player has selected cancel if(!response) return Kick(playerid); //If the player has typed nothing or a short password if(strlen(inputtext) < 3) return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Login", "Please login to your account:\n{FF0000}At least 3 charachter!", "Ok", "Cancel"); //If everything is alright, we read from the database new query[256]; mysql_format(handle, query, sizeof(query), "SELECT * FROM users WHERE name = '%e' AND password = MD5('%e')", PlayerInfo[playerid][acc_neve], inputtext); //The query is sent and we call OnUserLogin mysql_pquery(handle, query, "OnUserLogin", "d", playerid); return 1; } return 0; } public OnPlayerDisconnect(playerid, reason) { //We save the player when he leave the server SaveUserStats(playerid); DestroyPlayerLoginTextDraws(playerid); pRegistered[playerid] = false; KillTimer(realtimer[playerid]); return 1; } forward OnUserCheck(playerid); public OnUserCheck(playerid) { new rows; cache_get_row_count(rows); if(rows == 0) { //The player was not found, he has to register PlayerIsNotRegistered(playerid); ShowLoginTextDraws(playerid); } else { //The account exist, he has to login PlayerIsRegistered(playerid); ShowLoginTextDraws(playerid); } return 1; } forward OnUserRegister(playerid); public OnUserRegister(playerid) { PlayerInfo[playerid][acc_id] = cache_insert_id(); PlayerInfo[playerid][pLoggedIn] = true; SendClientMessage(playerid, 0x00FF00FF, "[Account] Registration succesful."); PlayerPlaySound(playerid, 1057 , 0.0, 0.0, 0.0); HideLoginTextDraws(playerid); return 1; } forward OnUserLogin(playerid); public OnUserLogin(playerid) { new rows; cache_get_row_count(rows); if(rows == 0) { //The player has typed in a wrong password ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Login", "Please login to your account:\n{FF0000}Wrong password!", "Ok", "Cancel"); } else { //The player has typed in his correct password cache_get_value_name_int(0, "id", PlayerInfo[playerid][acc_id]); cache_get_value_name_int(0, "level", PlayerInfo[playerid][pLevel]); PlayerInfo[playerid][pLoggedIn] = true; SendClientMessage(playerid, 0x00FF00FF, "[Account] Signed in."); PlayerPlaySound(playerid, 1057 , 0.0, 0.0, 0.0); HideLoginTextDraws(playerid); } return 1; } public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason) { return 1; } stock SaveUserStats(playerid) { //If the player is not logged in, we don't save his account if(!PlayerInfo[playerid][pLoggedIn]) return 1; //If he has an account, we save it new query[256]; mysql_format(handle, query, sizeof(query), "UPDATE users SET level = '%d' WHERE id = '%d'", PlayerInfo[playerid][pLevel]); //Query sent mysql_pquery(handle, query); return 1; } stock MySQL_SetupConnection(ttl = 3) { print("[MySQL] Connecting to the database..."); //mysql_log(); //<- Remove the // to activate the Debug Mode handle = mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASS, MYSQL_DBSE); if(mysql_errno(handle) != 0) { if(ttl > 1) { //We try again to connect to the database print("[MySQL] The connection to the databse was not succesful."); printf("[MySQL] Try again (TTL: %d).", ttl-1); return MySQL_SetupConnection(ttl-1); } else { //Cancel and close the server print("[MySQL] The connection to the database was not succesful."); print("[MySQL] Please check the MySQL Login Information."); print("[MySQL] Shutting server down"); return SendRconCommand("exit"); } } printf("[MySQL] The connection to the database was succesful! Handle: %d", _:handle); return 1; } public OnPlayerClickTextDraw(playerid, Text:clickedid) { new string[512]; //Adapt the size.. if(clickedid == GlobalLoginTextDraw[11]) { //About us Button strcat(string,"{FF0000}About us:{FFFFFF}\n\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_ABOUT, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "About us", string, "Ok", ""); } if(clickedid == GlobalLoginTextDraw[12]) { //Rules Button strcat(string,"{FF0000}Rules:{FFFFFF}\n\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_RULES, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Our Rules", string, "Ok", ""); } if(clickedid == GlobalLoginTextDraw[13]) { //Credits Button strcat(string,"{FF0000}Credits:{FFFFFF}\n\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); strcat(string,"< Your Text here.. >\n"); ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_CREDITS, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Credits", string, "Ok", ""); } return 1; } forward LR_UpdateRealTime(playerid); public LR_UpdateRealTime(playerid) { new str[16]; gettime(str[0], str[1]); format(str,sizeof(str),"%02d:%02d Uhr",str[0],str[1]); PlayerTextDrawSetString(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], str); return 1; } stock PlayerIsRegistered(playerid) { pRegistered[playerid] = true; PlayerTextDrawSetString(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][3], !"This name seem to be ~g~registered~w~.~n~You can now ~g~login~w~ to your Account."); PlayerTextDrawSetString(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][0], !" Login"); PlayerTextDrawSetString(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][1], !" Welcome back!"); } stock PlayerIsNotRegistered(playerid) { pRegistered[playerid] = false; new str[128]; //Adapt the size.. PlayerTextDrawSetString(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][3], !"This name is ~g~not~w~ registered.~n~You can now create an ~g~Account."); PlayerTextDrawSetString(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][0], !" Register"); format(str, sizeof(str),"Welcome to %s", SZERVER_NEVE); PlayerTextDrawSetString(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][1], str); } stock ShowLoginTextDraws(playerid) { for(new i; i < sizeof(PlayerLoginTextDraw[]); i++) { PlayerTextDrawShow(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][i]); } for(new i; i<sizeof(GlobalLoginTextDraw); i++) { TextDrawShowForPlayer(playerid, GlobalLoginTextDraw[i]); } SelectTextDraw(playerid, TextDrawHoverColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[2], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[4], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[6], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[8], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[10], LoginTextDrawColor); } stock HideLoginTextDraws(playerid) { for(new i; i < sizeof(PlayerLoginTextDraw[]); i++) { PlayerTextDrawHide(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][i]); } for(new i; i<sizeof(GlobalLoginTextDraw); i++) { TextDrawHideForPlayer(playerid, GlobalLoginTextDraw[i]); } CancelSelectTextDraw(playerid); KillTimer(realtimer[playerid]); } stock DestroyPlayerLoginTextDraws(playerid) { for(new i; i < sizeof(PlayerLoginTextDraw[]); i++) { PlayerTextDrawDestroy(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][i]); } CancelSelectTextDraw(playerid); KillTimer(realtimer[playerid]); } stock DestroyGlobalLoginTextDraws() { for(new i; i<sizeof(GlobalLoginTextDraw); i++) { TextDrawDestroy(GlobalLoginTextDraw[i]); } } stock CreateGlobalLoginTextDraws() { GlobalLoginTextDraw[0] = TextDrawCreate(169.000000, 121.000000, !"__"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[0], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[0], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[0], 0.500000, 26.200000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[0], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[0], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[0], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[0], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[0], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[0], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[0], 470.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[0], 0); GlobalLoginTextDraw[1] = TextDrawCreate(170.000000, 123.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[1], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[1], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[1], 0.500000, 25.799999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[1], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[1], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[1], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[1], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[1], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[1], 286331391); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[1], 469.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[1], 0); GlobalLoginTextDraw[2] = TextDrawCreate(170.000000, 122.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[2], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[2], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[2], 0.500000, 1.200000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[2], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[2], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[2], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[2], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[2], 1); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[2], 469.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[2], 0); GlobalLoginTextDraw[3] = TextDrawCreate(177.000000, 156.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[3], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[3], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[3], 0.500000, 3.700000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[3], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[3], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[3], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[3], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[3], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[3], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[3], 264.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[3], 0); GlobalLoginTextDraw[4] = TextDrawCreate(178.000000, 157.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[4], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[4], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[4], 0.500000, 3.500000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[4], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[4], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[4], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[4], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[4], 1); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[4], 263.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[4], 0); GlobalLoginTextDraw[5] = TextDrawCreate(177.000000, 206.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[5], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[5], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[5], 0.500000, 3.700000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[5], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[5], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[5], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[5], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[5], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[5], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[5], 264.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[5], 0); GlobalLoginTextDraw[6] = TextDrawCreate(178.000000, 207.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[6], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[6], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[6], 0.500000, 3.500000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[6], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[6], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[6], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[6], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[6], 1); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[6], 263.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[6], 0); GlobalLoginTextDraw[7] = TextDrawCreate(177.000000, 256.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[7], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[7], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[7], 0.500000, 3.700000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[7], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[7], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[7], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[7], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[7], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[7], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[7], 264.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[7], 0); GlobalLoginTextDraw[8] = TextDrawCreate(178.000000, 257.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[8], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[8], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[8], 0.500000, 3.500000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[8], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[8], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[8], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[8], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[8], 1); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[8], 263.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[8], 0); GlobalLoginTextDraw[9] = TextDrawCreate(177.000000, 306.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[9], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[9], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[9], 0.500000, 3.700000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[9], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[9], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[9], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[9], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[9], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[9], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[9], 264.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[9], 0); GlobalLoginTextDraw[10] = TextDrawCreate(178.000000, 307.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[10], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[10], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[10], 0.500000, 3.500000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[10], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[10], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[10], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[10], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[10], 1); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[10], 263.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[10], 0); GlobalLoginTextDraw[11] = TextDrawCreate(191.000000, 217.000000, !" About us"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[11], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[11], 2); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[11], 0.189999, 1.299999); TextDrawTextSize( GlobalLoginTextDraw[11], 260.0, 20.0); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[11], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[11], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[11], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[11], 1); GlobalLoginTextDraw[12] = TextDrawCreate(202.000000, 267.000000, !" Rules"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[12], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[12], 2); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[12], 0.189999, 1.299999); TextDrawTextSize( GlobalLoginTextDraw[12], 240.0, 15.0); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[12], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[12], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[12], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[12], 1); GlobalLoginTextDraw[13] = TextDrawCreate(202.000000, 316.000000, !"Credits"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[13], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[13], 2); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[13], 0.189999, 1.299999); TextDrawTextSize( GlobalLoginTextDraw[13], 240.0, 15.0); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[13], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[13], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[13], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[13], 1); GlobalLoginTextDraw[14] = TextDrawCreate(340.000000, 155.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[14], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[14], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[14], 0.500000, 3.799999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[14], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[14], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[14], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[14], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[14], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[14], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[14], 460.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[14], 0); GlobalLoginTextDraw[15] = TextDrawCreate(341.000000, 156.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[15], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[15], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[15], 0.500000, 3.599999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[15], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[15], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[15], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[15], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[15], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[15], 505290495); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[15], 459.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[15], 0); GlobalLoginTextDraw[16] = TextDrawCreate(340.000000, 206.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[16], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[16], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[16], 0.500000, 3.799999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[16], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[16], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[16], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[16], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[16], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[16], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[16], 460.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[16], 0); GlobalLoginTextDraw[17] = TextDrawCreate(341.000000, 207.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[17], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[17], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[17], 0.500000, 3.599999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[17], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[17], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[17], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[17], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[17], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[17], 505290495); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[17], 459.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[17], 0); GlobalLoginTextDraw[18] = TextDrawCreate(318.000000, 203.000000, !"~<~"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[18], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[18], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[18], 0.539999, 3.900000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[18], -16776961); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[18], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[18], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[18], 0); GlobalLoginTextDraw[19] = TextDrawCreate(340.000000, 259.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[19], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[19], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[19], 0.500000, 3.799999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[19], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[19], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[19], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[19], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[19], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[19], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[19], 460.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[19], 0); GlobalLoginTextDraw[20] = TextDrawCreate(341.000000, 260.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[20], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[20], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[20], 0.500000, 3.599999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[20], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[20], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[20], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[20], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[20], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[20], 505290495); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[20], 459.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[20], 0); GlobalLoginTextDraw[21] = TextDrawCreate(340.000000, 309.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[21], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[21], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[21], 0.500000, 3.799999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[21], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[21], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[21], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[21], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[21], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[21], 255); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[21], 460.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[21], 0); GlobalLoginTextDraw[22] = TextDrawCreate(341.000000, 310.000000, !"_"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[22], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[22], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[22], 0.500000, 3.599999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[22], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[22], 0); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[22], 1); TextDrawSetShadow(GlobalLoginTextDraw[22], 1); TextDrawUseBox(GlobalLoginTextDraw[22], 1); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[22], 505290495); TextDrawTextSize(GlobalLoginTextDraw[22], 459.000000, 0.000000); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[22], 0); GlobalLoginTextDraw[23] = TextDrawCreate(318.000000, 152.000000, !"~<~"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[23], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[23], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[23], 0.539999, 3.900000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[23], -16776961); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[23], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[23], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[23], 0); GlobalLoginTextDraw[24] = TextDrawCreate(318.000000, 256.000000, !"~<~"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[24], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[24], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[24], 0.539999, 3.900000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[24], -16776961); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[24], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[24], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[24], 0); GlobalLoginTextDraw[25] = TextDrawCreate(318.000000, 306.000000, !"~<~"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[25], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[25], 1); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[25], 0.539999, 3.900000); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[25], -16776961); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[25], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[25], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[25], 0); GlobalLoginTextDraw[26] = TextDrawCreate(348.000000, 213.000000, !"Click here for useful ~g~Information~w~.~n~How the server works etc..."); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[26], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[26], 2); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[26], 0.129997, 0.899999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[26], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[26], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[26], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[26], 0); GlobalLoginTextDraw[27] = TextDrawCreate(348.000000, 266.000000, !"~w~Please read carefully all ~g~Rules.~w~~n~Behave and respect other players."); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[27], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[27], 2); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[27], 0.129997, 0.899999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[27], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[27], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[27], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[27], 0); GlobalLoginTextDraw[28] = TextDrawCreate(348.000000, 317.000000, !"Take a look who ~g~contributed~w~ to us.~n~You won't regret it ;)"); TextDrawBackgroundColor(GlobalLoginTextDraw[28], 255); TextDrawFont(GlobalLoginTextDraw[28], 2); TextDrawLetterSize(GlobalLoginTextDraw[28], 0.129997, 0.899999); TextDrawColor(GlobalLoginTextDraw[28], -1); TextDrawSetOutline(GlobalLoginTextDraw[28], 1); TextDrawSetProportional(GlobalLoginTextDraw[28], 1); TextDrawSetSelectable(GlobalLoginTextDraw[28], 0); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[2], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[4], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[6], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[8], LoginTextDrawColor); TextDrawBoxColor(GlobalLoginTextDraw[10], LoginTextDrawColor); } stock CreatePlayerLoginTextDraws(playerid) { new str[128]; PlayerLoginTextDraw[playerid][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid,192.000000, 166.000000, !" Login"); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][0], 255); PlayerTextDrawFont(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][0], 2); PlayerTextDrawLetterSize(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][0], 0.189999, 1.299999); PlayerTextDrawTextSize(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][0], 240.0, 15.0); PlayerTextDrawColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][0], -1); PlayerTextDrawSetOutline(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][0], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][0], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][0], 1); PlayerLoginTextDraw[playerid][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid,269.000000, 123.000000, !"Welcome to <YOUR_SERVERNAME>"); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][1], 255); PlayerTextDrawFont(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][1], 2); PlayerTextDrawLetterSize(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][1], 0.140000, 0.799998); PlayerTextDrawColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][1], -1); PlayerTextDrawSetOutline(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][1], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][1], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][1], 0); format(str, sizeof(str),"Welcome to %s", SZERVER_NEVE); PlayerTextDrawSetString(playerid, PlayerLoginTextDraw[playerid][1], str); PlayerLoginTextDraw[playerid][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid,427.000000, 123.000000, !"00:00 Time"); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], 255); PlayerTextDrawFont(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], 2); PlayerTextDrawLetterSize(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], 0.140000, 0.799998); PlayerTextDrawColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], -1); PlayerTextDrawSetOutline(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][2], 0); PlayerLoginTextDraw[playerid][3] = CreatePlayerTextDraw(playerid,346.000000, 162.000000, !"This name seem to be ~g~registered~w~.~n~You can now ~g~login~w~ to your Account."); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][3], 255); PlayerTextDrawFont(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][3], 2); PlayerTextDrawLetterSize(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][3], 0.129997, 0.899999); PlayerTextDrawColor(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][3], -1); PlayerTextDrawSetOutline(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][3], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][3], 1); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid,PlayerLoginTextDraw[playerid][3], 0); KillTimer(realtimer[playerid]); realtimer[playerid] = SetTimerEx("LR_UpdateRealTime", 1000, true, "i", playerid); } Itt a script. De lehet hogy inkább újraírom.
 7. Igen, csak kb semmit nem értek a MySQLhez és nem megy. :/
 8. Hát, amit tárolni szeretnék az Accounton: Account ID, Admin Szint, Jelszó, Ban, Slot1, Slot2. És amit a karakteren: Karakter ID, PosX, PosY, PosZ, PosA, Skin, Kor, Nem.
 9. Az elejénél. :S Az alap megvan, bejelentkezek és kész de tovább már nem tudom. Pl. Enumokat hogy állítsam össze?
 10. Sziasztok, szeretnék MYSQL R41-3-al egy account rendszert csinálni de nem tudok neki kezdeni. Olyan account rendszer, hogy regisztrálsz és vannak slotok((PL 2db)) és mind a kettőre lehet létrehozni karaktert amit szintén létrehozunk és azzal tudunk játszani. Tudnátok küldeni egy alap scriptet, vagy elmagyaráznátok hogy hogyan kezdjek neki?
 11. Szia engem érdekelne, de nem kell a pénz, csupán a tudásomat szeretném bővíteni.
 12. Áttudnád írni Ryoto-ra?.
 13. Értem, köszönöm szépen. Megoldottam, szóval most működik :P
 14. Attached Object Editor-al csináltam és azért van ott 0. Semelyik object sem akar előjönni. Megtudnál nekem írni egy scriptet, hogy ha a 4es fegyver van kézben akkor azokat az objecteket csatolja rá, és ha a 11es akkor ezeket?